ejendommeidanmark.dk

Find ejendomme til salg. Skabt af Lokaleportalen.dk

Erhvervsejendom til salg i Dalmose

107 m2 andet i Dalmose til salg

107 m2 erhvervsejendom til salg i 4261 Dalmose

Ejendommen er opført i 1973 med ydervægge i letbeton Tagdækning af eternit. Bygningerne er indrettet som107 m2 til butiksformål og 146 m2 værksted/lager. Det bemærkes at eternittaget på bebyggelsen er i ringe stand. Der er taget hensyn hertil ved prisfastsættelsen af ejendommen. Endvidere er der på ejendommens jordareal opført et selvbetjent servicestationsanlæg, p.t. udlejet til Uno-X. Tankanlægget er overdækket og overdækningen fører ind til den del af ejendommen, der er registreret som butik. Det samlede grundareal udgør 1241 m2.