ejendommeidanmark.dk

Dette site er skabt af Lokaleportalen.dk, som er Danmarks største portal for erhvervslokaler. Send en mail til vip@lokaleportalen.dk eller ring på 25238710, hvis du vil udleje dine lokaler hurtigt.

Erhvervsejendom til salg i Nykøbing Mors

100 - 6000 m2 boligudlejningsejendom i Nykøbing Mors til salg

Udlejningsejendomme Thy/Mors

Gennem de sidste 10 år er der opbygget en udlejningsvirksomhed som i dag har en stabil lejerkreds, og et fornuftigt afkast.

Virksomheden er specialiseret i udlejning af enfamilieshuse, og de praktiske erfaringer for de sidste 10 år viser, at der er stor efterspørgsel på lejemål på de lokationer der indgår i handlen.

Virksomheden har en stor andel af lejemarkedet i området, og dermed et godt grundlag for at finde de rigtige lejere til udlejningsejendommene.

Der arbejdes løbende med virksomhedens forretningsgange og procedurer, et arbejde der i dag er med til at sikre gode indkøbsaftaler i virksomheden, og sikring af de rigtige lejere til lejemålene.

Ejendommene vedligeholdes løbende, og der er tænkt i langsigtede løsninger.

Den budgetterede husleje er ca. 3 mio. årligt + forbrugsregnskab.

Udlejningsmassen har et samlet bolig areal på ca. 6.000 m2.
Der er en rigtig god risikospredning med en fordeling på ca. 50 ejendomme.

Ejendommene har gennem årene givet et solidt afkast, og sikret væksten og udviklingen ved egen indtjening uden hjælp fra ekstern finansiering.

Investeringen opfylder et afkastkrav på 10% i opstartsåret, og et årligt kontantudbytte til investor på 4%

Porteføljen udbydes som samlet salg med en investeringssum på mindst 7½ mio. eller opdelt i anpart op til 10 anpartshavere.

Mindste kapitalindskud er 750 tkr.

Balancesum 20.000.000 k...